Slovak translation

Go down

Slovak translation Empty Slovak translation

Post by lokotus738 on Wed Dec 09, 2009 5:25 pm

Updated slovak translation.

Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ASuite>
  <Info>
   <PathReadme>docs\readme.rtf</PathReadme>
  </Info>
  <Form1><!--List-->
   <!--Software's Menu-->
   <TabListCaption>Zoznam</TabListCaption>
   <TabSearchCaption>Hľadať</TabSearchCaption>
   <ButtonSearch>Hľadať</ButtonSearch>
   <ColumnName>Názov</ColumnName>
   <ColumnCategory>Kategória</ColumnCategory>
   <!--ASuite's Menu-->
   <!--File Menu-->
   <MenuFile>Súbor</MenuFile>
   <MenuOption>Možnosti</MenuOption>
   <MenuSave>Uložiť zoznam</MenuSave>
   <MenuImportList>Importovať zoznam...</MenuImportList>
   <MenuExportList>Exportovať zoznam...</MenuExportList>
   <MenuScanExecutables>Hľadať súbory...</MenuScanExecutables>
   <MenuExit>Skončiť</MenuExit>
   <!--Edit List Menu/PopUp Menu-->
   <MenuSortList>Triediť zoznam</MenuSortList>
   <MenuEdit>Upraviť</MenuEdit>
   <MenuSortCategoryItems>Triediť položky kategórie</MenuSortCategoryItems>
   <MenuRun>Spustiť</MenuRun>
   <MenuRunAs>Spustiť ako...</MenuRunAs>
   <MenuOpenFolder>Zobraziť priečinok aplikácie</MenuOpenFolder>
   <MenuVisitWebSite>Navštíviť web</MenuVisitWebSite>
   <MenuAddCat>Pridať kategóriu</MenuAddCat>
   <MenuAddSw>Pridať program</MenuAddSw>
   <MenuAddGroupSw>Pridať skupinu programov</MenuAddGroupSw>
   <MenuAddFolder>Pridať priečinok</MenuAddFolder>
   <MenuAddSeparator>Pridať oddeľovač</MenuAddSeparator>
   <MenuCut>Vybrať</MenuCut>
   <MenuCopy>Kopírovať</MenuCopy>
   <MenuPaste>Vložiť</MenuPaste>
   <MenuDelete>Odstrániť</MenuDelete>
   <MenuProperty>Vlastnosti</MenuProperty>
   <!--Help Menu-->
   <MenuCheckUpdates>Zistiť aktualizácie</MenuCheckUpdates>
   <MenuHelp>Pomoc</MenuHelp>
   <MenuStats>Štatistika</MenuStats>
   <MenuASuiteInfo>O programe ASuite</MenuASuiteInfo>
   <!--Trayicon Menu-->
   <TrayiconShowASuite>Zobraziť ASuite</TrayiconShowASuite>
   <TrayiconMRU>Nedávne</TrayiconMRU>
   <TrayiconEject>Bezpečne odstrániť hardware</TrayiconEject>
   <TrayiconExit>Skončiť</TrayiconExit>
   <!--Trayicon Default Menu-->
   <DefaultMenuButtonOptions>Možnosti...</DefaultMenuButtonOptions>
   <DefaultMenuButtonSearch>Hľadať...</DefaultMenuButtonSearch>
   <DefaultMenuButtonAbout>O ASuite</DefaultMenuButtonAbout>
  </Form1>
  <Form2><!--Card-->
   <!--ASuite's Page-->
   <FormCaptionAbout>O programe</FormCaptionAbout>
   <LabelASVersion>Verzia </LabelASVersion>
   <LabelIntro>ASUITE je "spúšťač" aplikácií. Je navrhnutý na prácu s vymeniteľnými úložnými médiami ako sú USB kľúče, pevné disky, iPody, atď.[br][br]Nakoľko ASuite využíva relatívne cesty, je vhodný pre použitie s portable aplikáciami.[br][br]Slovenský preklad: Jozef Ševčík, lokotus738 </LabelIntro>
   <LabelInfo>Pre viac informácií navštívte</LabelInfo>
   <!--Software's Page-->
   <FormCaptionCard>Informácie</FormCaptionCard>
   <GroupBoxSoftware>Program</GroupBoxSoftware>
   <LabelNameSw>Názov</LabelNameSw>
   <LabelDeveloper>Výrobca</LabelDeveloper>
   <LabelVersion>Verzia</LabelVersion>
   <LabelWebSite>Domovská stránka</LabelWebSite>
   <LabelDescription>Popis</LabelDescription>
   <LabelNote>Poznámka</LabelNote>
   <LabelOpinion>Hodnotenie</LabelOpinion>
  </Form2>
  <Form3><!--Option-->
   <Form3Caption>Možnosti</Form3Caption>
   <!--General-->
   <TabGeneralCaption>Hlavné</TabGeneralCaption>
   <!--Startup-->
   <GroupBoxStartup>Po spustení</GroupBoxStartup>
   <CheckBoxWindowsStartup>Spustiť ASuite pri štarte systému</CheckBoxWindowsStartup>
   <CheckBoxStartUp>Po spustení ASuite zobraziť okno</CheckBoxStartUp>
   <CheckBoxMenuStartUp>Po spustení ASuite zobraziť menu</CheckBoxMenuStartUp>
   <CheckBoxAutorun>Povoliť autorun</CheckBoxAutorun>
   <!--Window-->
   <GroupBoxWindow>Okno</GroupBoxWindow>
   <CheckBoxHoldSize>Zachovať veľkosť okna</CheckBoxHoldSize>
   <CheckBoxFormCard>Zobraziť info o programe</CheckBoxFormCard>
   <CheckBoxWindowOnTop>Okno na vrchu plochy</CheckBoxWindowOnTop>
   <CheckBoxWindowHotkey>Po stisnutí klávesovej skratky zobraziť okno</CheckBoxWindowHotkey>
   <CheckBoxMenuHotkey>Po stisnutí klávesovej skratky zobraziť menu</CheckBoxMenuHotkey>
   <CheckBoxCustomTitle>Vlastný názov okna</CheckBoxCustomTitle>
   <LabelLanguage>Jazyk</LabelLanguage>
   <!--Treeview-->
   <GroupBoxTreeView>Zobraziť strom</GroupBoxTreeView>
   <ButtonCustomTrayicon>Vybrať ikonu</ButtonCustomTrayicon>
   <ButtonFontSettings>Nastavenie písma...</ButtonFontSettings>
   <CheckBoxAutoOpClCat>Automaticky otvárať/zatvárať kategórie</CheckBoxAutoOpClCat>
   <CheckBoxBackground>Aktívne pozadie</CheckBoxBackground>
   <ButtonBrowseBackground>Prechádzať</ButtonBrowseBackground>
   <!--Tabs-->
   <GroupBoxTabs>Záložky</GroupBoxTabs>
   <CheckBoxHideSearch>Skryť záložku hľadania</CheckBoxHideSearch>
   <CheckBoxHideStats>Skryť záložku štatistiky</CheckBoxHideStats>
   <!--Advanced-->
   <TabAdvancedCaption>Rozšírené</TabAdvancedCaption>
   <!--MRU-->
   <GroupBoxMRU>Nedávno použité (MRU)</GroupBoxMRU>
   <CheckBoxMRU>Povoliť nedávno použité</CheckBoxMRU>
   <CheckBoxSubMenuMRU>MRU v podmenu ikony systémovej lišty</CheckBoxSubMenuMRU>
   <LabelMRUMax>Max. počet MRU</LabelMRUMax>
   <ButtonClearMRU>Odstrániť všetky MRU</ButtonClearMRU>
   <!--Backup-->
   <GroupBoxBackup>Záloha</GroupBoxBackup>
   <CheckBoxBackup>Aktívne zálohovanie</CheckBoxBackup>
   <LabelBackupMax>Max. počet záloh</LabelBackupMax>
   <ButtonClearBackup>Odstrániť všetky zálohy</ButtonClearBackup>
   <!--Check list-->
   <GroupBoxCheckList>Overiť zoznam</GroupBoxCheckList>
   <CheckBoxCheckList>Povoliť overenie zoznamu</CheckBoxCheckList>
   <LabelCheckListTime>Časový interval</LabelCheckListTime>
   <!--Other functions-->
   <GroupBoxOtherFunctions>Ostatné funkcie</GroupBoxOtherFunctions>
   <CheckBoxHotKey>Povoliť klávesové skratky</CheckBoxHotKey>
   <CheckBoxCache>Povoliť vyrovnávaciu pamäť</CheckBoxCache>
   <CheckBoxSaveSecurity>Povoliť zabezpečenie ukladania</CheckBoxSaveSecurity>
   <CheckBoxScheduler>Povoliť plánovač</CheckBoxScheduler>
   <!--Clear elements-->
   <GroupBoxClearElements>Odstrániť položky</GroupBoxClearElements>
   <LabelClearElements>Odstrániť všetky MRU, zálohy a/alebo vyr. pamäť</LabelClearElements>
   <ButtonClearElements>Odstrániť položky...</ButtonClearElements>
   <!--Various-->
   <TabVariousCaption>Rôzne</TabVariousCaption>
   <!--Execution-->
   <GroupBoxExecution>Spúšťanie</GroupBoxExecution>
   <CheckBoxSingleClick>Spúšťať jedným kliknutím</CheckBoxSingleClick>
   <LabelActionOnExe>Po spustení</LabelActionOnExe>
   <ListActionOnExe1>Iba spustiť súbor</ListActionOnExe1>
   <ListActionOnExe2>Spustiť a skryť ASuite</ListActionOnExe2>
   <ListActionOnExe3>Spustiť a skončiť ASuite</ListActionOnExe3>
   <!--System Tray-->
   <GroupBoxTrayicon>Systémová lišta</GroupBoxTrayicon>
   <ButtonCustomTrayicon>Zvoliť ikonu</ButtonCustomTrayicon>
   <CheckBoxTrayicon>Povoliť ikonu v systémovej lište</CheckBoxTrayicon>
   <ListActionTrayicon1>Žiadna akcia</ListActionTrayicon1>
   <ListActionTrayicon2>Zobraziť okno</ListActionTrayicon2>
   <ListActionTrayicon3>Zobraziť menu</ListActionTrayicon3>
   <CheckBoxClassicMenu>Použiť klasické menu</CheckBoxClassicMenu>
   <!--Trayicon Default Menu-->
   <LabelMenuTheme>Téma</LabelMenuTheme>
   <ButtonMenuButtons>Položky menu</ButtonMenuButtons>
   <CheckBoxMenuFade>Povoliť blednutie menu</CheckBoxMenuFade>
   <!--Mouse-->
   <GroupBoxMouse>Senzory myši</GroupBoxMouse>
   <LabelSide>Strana</LabelSide>
   <LabelTop>Hore</LabelTop>
   <LabelLeft>Vľavo</LabelLeft>
   <LabelRight>Vpravo</LabelRight>
   <LabelBottom>Dole</LabelBottom>
   <LabelLeftClick>Ľavé kliknutie</LabelLeftClick>
   <LabelRightClick>Pravé kliknutie</LabelRightClick>
   <ListActionMouse1>Zakázaný</ListActionMouse1>
   <ListActionMouse2>Zobraziť okno</ListActionMouse2>
   <ListActionMouse3>Zobraziť predvolené menu</ListActionMouse3>
   <ListActionMouse4>Zobraziť klasické menu</ListActionMouse4>
   <ButtonOk>Ok</ButtonOk>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form3>
  <Form45><!--Property Sw/Cat-->
   <Form45Caption>Vlastnosti</Form45Caption>
   <TabGeneralCaption>Hlavné</TabGeneralCaption>
   <TabAdvancedCaption>Rozšírené</TabAdvancedCaption>
   <TabInfoCaption>Informácie</TabInfoCaption>
   <LabelName>Názov</LabelName>
   <LabelVersion>Verzia</LabelVersion>
   <LabelDeveloper>Výrobca</LabelDeveloper>
   <LabelWebSite>Domovská stránka</LabelWebSite>
   <LabelPathExeA>Cesta k spustiteľnému súboru/zložke/web stránke</LabelPathExeA>
   <LabelPathExeB>Cesta k spustiteľným súborom/zložkám/web stránkam</LabelPathExeB>
   <LabelParameters>Parametre (voliteľné)</LabelParameters>
   <LabelWorkingDir>Vlastný pracovný priečinok (voliteľné)</LabelWorkingDir>
   <LabelPathIcon>Cesta k vlastnej ikone (voliteľné)</LabelPathIcon>
   <HideWindow>Po spustení skryť okno</HideWindow>
   <LabelDescription>Popis</LabelDescription>
   <LabelOpinion>Hodnotenie</LabelOpinion>
   <LabelNote>Poznámka</LabelNote>
   <LabelInformation1>Každá stránka v ASuite vyžaduje niektoré informácie o príslušnom programe. Všetky polia s výnimkou názvu programu sú voliteľné.</LabelInformation1>
   <LabelInformation3>Poznámka: ASuite môžete použiť aj keď sú programy v rovnakej zložke ako ASuite.</LabelInformation3>
   <ButtonBrowse>Prechádzať</ButtonBrowse>
   <ButtonRetrieve>Získať</ButtonRetrieve>
   <LabelAutoExecute>Automatické spustenie</LabelAutoExecute>
   <ButtonChangeOrder>Zmena poradia</ButtonChangeOrder>
   <ComboBoxAutoExecute0>Nikdy</ComboBoxAutoExecute0>
   <ComboBoxAutoExecute1>Vždy pri štarte</ComboBoxAutoExecute1>
   <ComboBoxAutoExecute2A>Iba pokiaľ nie sú spustené žiadne predchádzajúce inštancie</ComboBoxAutoExecute2A>
   <ComboBoxAutoExecute2B>Iba pokiaľ nie sú spustené žiadne predchádzajúce inštancie</ComboBoxAutoExecute2B>
   <ComboBoxAutoExecute3>Vždy pri vypnutí</ComboBoxAutoExecute3>
   <LabelOnExecution>Po spustení</LabelOnExecution>
   <ComboBoxActionOnExe0>Základné (voľby)</ComboBoxActionOnExe0>
   <ComboBoxActionOnExe1A>Iba spustiť súbor</ComboBoxActionOnExe1A>
   <ComboBoxActionOnExe1B>Iba spustiť súbory</ComboBoxActionOnExe1B>
   <ComboBoxActionOnExe2>Spustiť a skryť ASuite</ComboBoxActionOnExe2>
   <ComboBoxActionOnExe3>Spustiť a ukončiť ASuite</ComboBoxActionOnExe3>
   <CheckBoxHotKey>Povoliť klávesové skratky</CheckBoxHotKey>
   <LabelWindowState>Stav okna</LabelWindowState>
   <ComboBoxWSNormal>Normálne</ComboBoxWSNormal>
   <ComboBoxWSMinimized>Minimalizované</ComboBoxWSMinimized>
   <ComboBoxWSMaximized>Maximalizované</ComboBoxWSMaximized>
   <LabelDontInsertMRUA>Nevkladať tento program do MRU</LabelDontInsertMRUA>
   <LabelDontInsertMRUB>Nevkládať túto skupinu programov do MRU</LabelDontInsertMRUB>
   <LabelShortcutDesktop>Po spustení ASuite vytvoriť zástupcu na ploche</LabelShortcutDesktop>
   <LabelHideSoftwareMenuA>Skryť v menu tento program</LabelHideSoftwareMenuA>
   <LabelHideSoftwareMenuB>Skrýť v menu túto skupinu programov</LabelHideSoftwareMenuB>
   <LabelScheduler>Plánovač</LabelScheduler>
   <ComboBoxSchedulerMode0>Zakázaný</ComboBoxSchedulerMode0>
   <ComboBoxSchedulerMode1>Jeden krát</ComboBoxSchedulerMode1>
   <ComboBoxSchedulerMode2>Každú hodinu</ComboBoxSchedulerMode2>
   <ComboBoxSchedulerMode3>Denne</ComboBoxSchedulerMode3>
   <ButtonAddPath>Pridať</ButtonAddPath>
   <ButtonReplacePath>Nahradiť</ButtonReplacePath>
   <ButtonDeletePath>Odstrániť</ButtonDeletePath>
   <ButtonOk>Ok</ButtonOk>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form45>
  <Form6><!--Import List-->
   <Form6Caption>Importovať zoznam</Form6Caption>
   <LabelPathList>Cesta k zoznamu</LabelPathList>
   <LabelList>Zvoliť programy na import</LabelList>
   <ButtonSelectAll>Zvoliť všetko</ButtonSelectAll>
   <ButtonDeSelectAll>Zrušiť výber</ButtonDeSelectAll>
   <ButtonBrowse>Prechádzať</ButtonBrowse>
   <ButtonOk>Ok</ButtonOk>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form6>
  <Form7>
   <Form7Caption>Hľadať v zložke</Form7Caption>
   <LabelFolderPath>Cesta zložky</LabelFolderPath>
   <ButtonBrowse>Prechádzať</ButtonBrowse>
   <CheckboxSubFolders>Hľadať v podzložkách</CheckboxSubFolders>
   <LabelTypes>Typy súborov</LabelTypes>
   <LabelExclude>Vylúčiť súbor</LabelExclude>
   <ButtonAdd>Pridať</ButtonAdd>
   <ButtonReplace>Nahradiť</ButtonReplace>
   <ButtonDelete>Odstrániť</ButtonDelete>
   <CheckboxRetrieveInfo>Získavať údaje zo spustiteľných súborov</CheckboxRetrieveInfo>
   <ButtonScan>Hľadať</ButtonScan>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form7>
  <Form8>
   <GroupboxCurrentTask>Aktuálna úloha</GroupboxCurrentTask>
   <MessageDownload>Sťahovanie %s</MessageDownload>
   <GroupboxDownloadInfo>Sťahovanie info</GroupboxDownloadInfo>
   <LabelFileName>Názov súboru</LabelFileName>
   <LabelSpeed>Rýchlosť</LabelSpeed>
   <LabelTotalSize>Celková veľkosť</LabelTotalSize>
   <LabelBytesReceived>Prijatých bajtov</LabelBytesReceived>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form8>
  <Form9>
   <Form9Caption>Odstrániť položky</Form9Caption>
   <LabelClearElements>Odstrániť nasledovné položky:</LabelClearElements>
   <CheckBoxMRU>Nedávno použité</CheckBoxMRU>
   <CheckBoxBackup>Zálohy</CheckBoxBackup>
   <CheckBoxCache>Ikony vo vyrovnávacej pamäti</CheckBoxCache>
   <ButtonClear>Odstrániť</ButtonClear>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form9>
  <Form10>
   <Form10Caption>Poradie programov</Form10Caption>
   <LabelInfoStartupOrder>Zoradiť zoznam programov pri štarte ASuite</LabelInfoStartupOrder>
   <LabelInfoShutdownOrder>Zoradiť zoznam programov pri ukončení ASuite</LabelInfoShutdownOrder>
   <ButtonOk>Ok</ButtonOk>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form10>
  <Form11>
   <Form11Caption>Spustiť ako</Form11Caption>
   <LabelUsername>Užívateľské meno</LabelUsername>
   <LabelPassword>Heslo</LabelPassword>
   <ButtonOk>Ok</ButtonOk>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form11>
  <Form12>   
   <Form12Caption>Zmeniť tlačidlá menu</Form12Caption>
   <LabelName>Názov</LabelName>
   <LabelPathExe>Cesta k spustiteľnému súboru/priečinku/web stránke</LabelPathExe>
   <LabelPathIcon>Cesta k vlastnej ikone (voliteľné)</LabelPathIcon>
   <CheckBoxActiveButton>Povoliť tlačidlo</CheckBoxActiveButton>
   <ButtonBrowse>Prehliadať</ButtonBrowse>
   <ButtonOk>Ok</ButtonOk>
   <ButtonCancel>Storno</ButtonCancel>
  </Form12>
  <Form13>
   <Form13Caption>Informácie</Form13Caption>
   <!--System-->
   <GroupBoxSystem>Systém</GroupBoxSystem>
   <LabelOperatingSystem>Operačný systém</LabelOperatingSystem>
   <LabelPcName>Aktuálny užívateľ</LabelPcName>
   <LabelCurrentUser>Názov počítača</LabelCurrentUser>
   <!--Drive-->
   <GroupBoxDrive>Jednotka %s:</GroupBoxDrive>
   <LabelSize>Veľkosť</LabelSize>
   <LabelFreeSpace>Voľný priestor</LabelFreeSpace>
   <LabelUsedSpace>Použitý priestor</LabelUsedSpace>
   <!--Launcher-->
   <GroupBoxASuite>ASuite</GroupBoxASuite>
   <LabelSwInserted>Pridaných programov</LabelSwInserted>
   <LabelSwGroupInserted>Skupina programov pridaná</LabelSwGroupInserted>
   <LabelCatInserted>Pridaných kategórií</LabelCatInserted>
   <LabelTotal>Celkom</LabelTotal>
  </Form13>
  <String>
   <string01>Súbor nebol nájdený</string01>
   <string02>Chyba v názve kategórie: %s</string02>
   <string03>Chyba v názve programu: %s</string03>
   <string04>Bez názvu</string04>
   <string05>Bez popisu</string05> 
   <string06>Bez hodnotenia</string06> 
   <string07>Bez poznámok</string07>
   <string08>Ste si istý?</string08>
   <string09>Nie je možné spustiť %s</string09>
   <string10>Načítanie z xml súboru nebolo dokončené pretože nastala chyba</string10>
   <string11>%s vznikla chyba, so správou: %s</string11>
   <string12>Pole názvu aplikácie je prázdne</string12>
   <string13>Neplatná cesta</string13>
   <string14>Max. 10 aplikácií v skupine programov</string14>
   <string15>Nie je možné použiť ikonu %s</string15>
   <string16>Nie je možné nájsť túto ikonu %s</string16>
   <string17>Ukladanie dokončené</string17>
   <string18>Ukladanie zlyhalo pretože nastala chyba</string18>
   <string19>Probieha import...</string19>
   <string20>Import zlyhal kôli chybe</string20>
   <string21>ASuite nebol korektne ukončený. Obnoviť poslenú konfiguráciu?</string21>
   <string22>Táto skratka sa nedá zaregistrovať</string22>
   <string23>Prebieha hľadanie...</string23>
   <string24>Je dostupná nová verzia ASuite. Chcete ju stiahnúť a nainštalovať?</string24>
   <string25>Žiadna dostupná nová verzia</string25>
  </String>
</ASuite>

lokotus738

Number of posts : 5
Location : Slovakia
Registration date : 2009-12-01

View user profile

Back to top Go down

Slovak translation Empty Re: Slovak translation

Post by Lupo73 on Wed Dec 09, 2009 10:26 pm

Thanks for it, I'll update the translation in the next Suite release. Wink

_________________
Slovak translation Userbar1yx1

An all-in-one and completely free suite of portable programs and games: --> Lupo PenSuite <--
Lupo73
Lupo73
Admin

Number of posts : 386
Location : Saronno, Italy
Registration date : 2008-07-30

View user profile http://www.lupopensuite.com/

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum